Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, 50100

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2461 0 68086

Facebook: CODE+

Ιστοσελίδα τμήματος: ide.uowm.gr