Έρευνα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα.

- Υπολογιστικός σχεδιασμός | Computational Design

- Τρισδιάστατη εκτύπωση προϊόντων | 3D Printing

- Τρισδιάστατη σάρωση αντικείμενων | 3D Scanning

- Τεχνικές πρωτοτυποποίησης | Prototyping / Modelmaking

- Μεθοδολογίες Σχεδιασμού | Design thinking methodologies

- Μηχανουργικές κατεργασίες βασισμένες σε συστήματα CAD | CAD - basedmanufacturing 

- Σχεδιασμός, μηχανουργικές κατεργασίες και τεχνική ανάλυση με Η/Υ | CAD / CAM / CAE Systems

- Προγραμματισμός συστημάτων CAD | CAD-based software development 

Εξοπλισμός.

Τετραξονικό Κέντρο Κατεργασίας HAAS-VF1
Τετραξονικό Κέντρο Κατεργασίας HAAS-VF1
Δυναμόμετρο τεσσάρων συνιστωσών Kistler-9123
Δυναμόμετρο τεσσάρων συνιστωσών Kistler-9123
3D Scanner 3DSystems - Z800
3D Scanner 3DSystems – Z800
3D scanner SLS 2 DAVID Vision Systems
3D scanner SLS 2 DAVID Vision Systems
3D printer - Cubicon Style
3D printer – Cubicon Style
Universal Laser system vls 4.60
Universal Laser system vls 4.60

Βιβλιογραφία.

Kyratsis P., Manavis A., Efkolidis N., (2020), 'Product Design Methodologies", Tziolas Publications, ISBN: 978-960-418-885-7.

Manavis A., Efkolidis N., Kyratsis P., (2020), "Product Design Tools", Tziolas Publications, ISBN: 978-960-418-886-4.

Efkolidis N., Manavis A., Kyratsis P., (2020), "Product Design and Prototyping", Tziolas Publications, ISBN: 978-960-418-887-1.